Charakteristika skupin

Skupina bolesti zad – vertebroalgický syndrom (VAS)

 • Skupina je vhodná pro pacienty s chronickou nebo občasnou bolestí zad.
 • Není určena pro pacienty s akutní bolestí zad nebo s příznaky iradiace, s příznaky ostrého vyzařování bolesti do zad a dolních končetin.

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí, bez průvanu, na pevné rovné podložce (karimatka) nebo na podlaze bez koberce. Vytvořte si kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

prevence kompenzačních mechanismů, prevence svalové dysbalance, posílení svalového korzetu povrchových a hlubokých stabilizačních svalů, podpora flexibility, uvědomění si vlastní postury, edukace autokorektivních cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.

Skupina získané poškození mozku – chodící

 • Skupina je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku) a neurogenerativním poškození mozku (Parkinsonova nemoc, Roztroušená skleróza), kteří mají dobrou stabilitu ve stoji.
 • Není určena pro pacienty se špatnou stabilitou stoje a pro pacienty s rizikem pádu.

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí, bez průvanu, na pevné rovné podložce (karimatka) nebo na podlaze bez koberce. Vytvořte kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

prevence kompenzačních mechanismů, podpora obnovení pohybové koordinace a funkce končetin, prevence svalové dysbalance, uvědomění si vlastní postury, kardiorespirační zátěž, zlepšení koordinace, edukace autokorektivních cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.

Skupina získané poškození mozku – sedící

 • Skupina je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku na vozíčku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku) a neurogenerativním poškození mozku (Parkinsonova nemoc, Roztroušená skleróza) a pro pacienty se zhoršenou stabilitou stoje a rizikem pádu.
 • Při cvičení je výrazně doporučena přítomnost rodinného příslušníka jako dohled a pro dopomoc při cvičení.
 • Není určena pro pacienty s dobrou stabilitou stoje.

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí, bez průvanu, na pevné židli, pevné posteli, pod dohledem rodinného příslušníka. Vytvořte kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

prevence kompenzačních mechanismů, podpora obnovení pohybové koordinace a funkce končetin, prevence svalové dysbalance, uvědomění si vlastní postury, zlepšení stability sedu a stoje, zlepšení posturální stability, tromboembolická prevence, edukace autokorektivních cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.

Skupina respirační fyzioterapie

 • Skupina je vhodná pro pacienty s omezenou plicní kapacitou a po onemocnění plic. Do této skupiny mohou být zařazení pacienti po míšním poranění, pacienti se získaným poškozením mozku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku) a neurogenerativním poškození mozku (Parkinsonova nemoc, Roztroušená skleróza), pacienti po prodělané pneumonii, s respirační nedostatečností a poruchou vykašlávání.
 • Při cvičení je vhodná dopomoc rodinného příslušníka pro tzv. asistované dýchání a dopomoc s lokalizovaným dýcháním a s podporou výdechu.

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí, bez průvanu, na pevné židli, pevné posteli. Vytvořte kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

prevence kompenzačních dechových mechanismů, podpora nádechové a výdechové kapacity plic, zlepšení efektivity dýchání, nácvik a podpora lokalizovaného dýchání, podpora vykašlávání a evakuace hlenu z plic, uvědomění si vlastní postury, edukace autokorektivních cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.

Skupina ergoterapie horní končetiny po získaném poškození mozku

 • Skupina je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku s poruchou hybnosti horní končetiny (stavy po cévní mozkové příhodě, traumatickém poškození mozku, operacích mozku)

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí. Dle typu cvičení v sedě na vozíku, na židli (nepojízdná) či u stolu. Před zahájením cvičení si připravte doporučené pomůcky do vaší blízkosti. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti – pevně stojící stůl, vždy zabrzděný vozík.

Cíl terapie:

prevence kompenzačních mechanismů, opomíjení končetiny a zkrácení svalů, podpora obnovení hybnosti a funkce horní končetiny, podpora rozvoje jemné motoriky, úchopu a koordinace prstů, snížení svalového napětí a edukace k samostatnému cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.

Skupina kognitivní rehabilitace, relaxace a poradenství

 • Skupina je vhodná pro pacienty, kteří chtějí procvičit svou paměť, pozornost, řečové schopnosti, myšlení a usuzování zábavnou ale zároveň efektivní formou. Skupina je vhodná také pro ty, kteří si chtějí odpočinout a zlepšit svou psychickou pohodu formou relaxace.

Doporučení:

Na procvičování kognitivních funkcí doporučujeme mít připravené brýle na čtení, papír a tužku. Je dobré mít na práci klidné prostředí a dostatek času. Na relaxaci doporučujeme sedět na příjemné židli s pevným opěradlem, případně mít připravenou vhodnou podložku na ležení.

Cíl terapie:

cílem je mentální aktivizace, kompenzace oslabených kognitivních funkcí, uvolnění napětí, zvládání stresu, odpočinek.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.

Individuální cvičení a konzultace Fyzioterapie, Ergoterapie, Logopedie, Psychologie

Fyzioterapie, Ergoterapie

 • Terapie je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku na vozíčku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku).

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí. Vytvořte si kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

individuální konzultace, vyšetření a dohled při domácí terapii. Screening a poradenství, jak zvládat specifické situace v domácím prostředí.

Logopedie

 • Terapie je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku s potížemi s mluvením (motorická porucha řeči – dysartrie, porucha produkce a porozumění řeči – afázie) a s polykáním (dysfagie).

Doporučení:

cvičte v klidném, tichém prostředí bez rušivých elementů. K terapii je zapotřebí PC nebo notebook s webkamerou, případně také tablet. Cvičení je možné provádět v polosedu na lůžku, na vozíku nebo na židli u stolu, je však potřeba mít notebook nebo tablet v dosahu. Máte-li potíže s ovládáním počítače, se čtením nebo psaním, požádejte někoho z rodiny o pomoc s přihlášením do systému.

Cíl terapie:

individuální konzultace, poradenství, jak komunikovat s jedincem s poruchou řeči, návrh domácí terapie a instruktáž, dohled při domácí terapii. V oblasti poruch polykání individuální konzultace, dohled na správnost prováděných cvičení. Neprovádí se diagnostika dysfagie ani změna dietních doporučení.

Registrace do programu:

Informace pro partnery, firmy a vývojáře:

Pro podporu Distanční Terapie a Telerehabilitace vítáme vstup firem, které tento projekt chtějí s námi podpořit a rozvíjet.