SLUŽBU DOČASNĚ POZASTAVUJEME

Vážení přátelé,

služba distancni-terapie.cz je dočasně pozastavena.

Momentálně sbíráme další zkušenosti v rámci projektu AKTIVIZACE ARTAK a vylepšujeme naše know-how. Do služby se můžete i nadále hlásit na e-mailu info@artak.cz, o jejím znovuzprovoznění Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

Zapojili jsme se do distanční studie KAMP

KAMP neboli KArdioMetabolická Prevence, je pilotní studie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady zaměřená na posílení zdravého životního stylu u dětí s nadměrnou tělesnou hmotností. Problematika dětské obezity je velké téma pro medicínu, především s ohledem na metabolické poruchy (diabetes mellitus a další), zvýšenou zátěž srdce a onemocnění nosných kloubů a páteře, obzvláště v období dospívání a dospělosti.

Období COVID karantén a omezení činnosti dětí během lockdownů tento problém ještě více zvýraznil, kdy došlo k nárustu počtu dětské obezity a zhoršení již diagnostikované dětské obezity.

KAMP studie se zaměřuje na komplexní problematiku od výživy, změnu pohybových návyků, rehabilitační a zdravotní cvičení, až po psychické zdraví dětských pacientů, v kombinaci s telerehabilitací Virtuální ambulance RÚ Kladruby.

Odborníci z našeho programu Distanční terapie vytvořili vstupní telerehabilitační fyzioterapeutické vyšetření a set terapeutických videí na základě analýzy jednotlivých dětských pacientů prostřednictvím aplikace eAmbulance. Dvanáctitýdenní program začíná jednodenní prezenční edukací, končí jednodenním prezenčním evaluačním programem, mezitím probíhá distančně. O pacienty přihlášené do programu se stará široký tým lékařských i nelékařských odborníků – kardiologové, psychologové, fyzioterapeuti či výživoví specialisté.

Více se o studii KAMP můžete dovědět na stránkách dětské endokrinologické ambulance FNKV.

Českých 100 nejlepších

Rehabilitační ústav Kladruby získal ocenění na 26. ročníku Českých 100 Nejlepších, vyhlášené na Pražském hradě, v oborové kategorii Zdraví – Vzdělání – Humanita. Děkujeme celému týmu RU Kladruby za spolupráci a kontinuální úsilí o zlepšování kvality péče a zavádění inovativních řešení do běžné péče o pacienty.

Technické požadavky

Videohovory lze provádět na počítačích se systémy Windows i Apple v prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge.

K provedení videohovoru je potřeba mít stabilní internetové připojení s dostatečnou rychlostí. Plně dostačuje mobilní LTE připojení nebo běžný domácí internet.

Pro přenos obrazu je potřeba, aby byla buď součástí Vašeho zařízení nebo k němu byla připojena webkamera. Hovor se nicméně spojí i bez webkamery.

Aby Vás bylo při videohovoru bylo slyšet a zároveň abyste slyšeli Vy, potřebujete mikrofon a reproduktory nebo headset (sluchátka s mikrofonem).

Pokračujeme, zkvalitňujeme, rozšiřujeme!

Nyní i pro pacienty po prodělané infekci COVID- 19

COVID TERAPEUT

Vážení pacienti, milí přátelé!

Aktuálně se množí dotazy na rehabilitaci po prodělaném onemocnění Covid-19. Rozhodli jsme se proto připravit nové online cvičení právě pro post-covidové pacienty. Nový online rehabilitační program „COVID TERAPEUT“ je určen pro všechny, kteří si tímto onemocněním prošli a přetrvávají u nich obtíže například se zadýcháváním, únavou, funkčními poruchami během běžných denních aktivit nebo se „pouze“ prozatím necítí „ve své kůži“.

Jde o cvičení speciálně vytvořené pro potřeby pacientů po nemoci Covid-19 pod vzdáleným odborným vedením terapeutů.

Těšíme se online na cvičenou!

Tým telerehabilitace a distanční terapie Kladruby

CZECH DIGI MED AWARD 2020 pro www.distancni-terapie.cz!

1. prosince 2020 jsme si z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc. v pražském Karolinu převzali Čestné uznání poroty soutěže Czech DIGI@MED Award za naše projekty Virtuální ambulance a www.distancni-terapie.cz.
Cenu Czech DIGI@MED Award uděluje společnost Roche autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní, digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví.

Desetičlenná porota složená z renomovaných odborníků působících v oblasti farmacie, medicíny, digitálních technologií, obchodu a marketingu letos hodnotila celkem 22 přihlášených projektů.

„Soutěž mi přináší možnost blíže se seznámit s inovativními projekty či náměty a jejich tvůrci a to v oblasti, které se věnuji celý svůj profesní život. Díky členství v porotě mám příležitost přemýšlet o jednotlivých projektech z více úhlů a pokusit se přispět k tomu, aby některé z nich byly zviditelněny a podpořeny, nejenom finančně. Rozpor mezi stále se rozšiřujícími technologickými možnostmi a reálnou praxí je až zarážející a já jsem vděčný za každý projekt, který nás posune dále, mnohdy někam, kam ani naše představy nedosáhly,“ shrnuje svůj názor na soutěž Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Odborná porota navrhla také dvě čestná uznání, a to v kategorii SBĚR A ANALÝZA KLINICKÝCH, EPIDEMIOLOGICKÝCH A SOCIOLOGICKÝCH DAT A NA JEJICH ZÁKLADĚ VYTVOŘENÉ MODELY pro projekty Virtuální ambulance Distanční Terapie, www.distancni-terapie.cz a Medici 2020 – Kompetence a preference.

Distanční Terapie, Telerehabilitace

V rámci projektu Virtuální Ambulance Distanční Terapie (VA-DT), která u RÚ Kladruby probíhá
od ledna 2019, nabízíme pacientům ve vlastním sociálním prostředí rozšířenou
Distanční Terapii a vzdálený rehabilitační Telemonitoring.

Nově zavádíme službu online Telerehabilitace.