Pozvánka ředitele Ing. Josefa Hendrycha,MBA
k distanční terapii a telerehabilitace

Distanční terapie, tedy terapie pacienta bez osobní přítomnosti terapeuta, je termín, který jsme ještě před několika měsíci museli vysvětlovat na mnoha odborných schůzkách. Dnes se slovo „distanční“ stalo běžnou součástí našeho slovníku. Ne každý si uvědomoval její velký potenciál. Aby k tomu došlo, musela bohužel přijít doba, kdy je prakticky nemožné dostat se ke „klasické“ rehabilitaci.

O distanční terapii v našem ústavu mluvíme již několik let. V roce 2019 jsme začali pracovat na vhodném formátu, celý projekt si sami financujeme. Naše úsilí je v souladu s celosvětovým trendem zavádění vzdálené péče o pacienty – sem patří telemedicína, distanční terapie, telerehabilitace… Rehabilitace (fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, psychoterapie a kognitivní terapie) formou vzdálené péče („distanční terapie“) nabízí nejen řešení pro „omezený“ provoz dnešní doby, ale také, jak doufám, se stane nedílnou součástí nového modelu rehabilitace. Jsme si vědomi toho, že tělesná i duševní pohoda je nezbytná pro každého. Proto jsme pro ty, kteří zatím nedosáhnou na distanční terapii ani na jinou formu rehabilitace, připravili malý seriál telerehabilitace – ta, podobně jako distanční terapie, může být dostupná všem v čase i místě. Je na nás, jak se k této příležitosti postavíme – k příležitosti, která dává pacientům možnost rehabilitovat kdykoliv a kdekoliv, a to i v mimořádné situaci, jakou je ta dnešní. Nejsme na konci. Ten se posunuje s rozvojem technologií. To znamená, že rozsah a kvalita bude stále lepší a lepší

Slovo náměstka pro rehabilitaci, vědu a výzkum
RÚ Kladruby Mgr. Jakuba Pětiokého, MBA, DiS.

Slovo náměstka pro rehabilitaci, vědu a výzkum RÚ Kladruby Mgr. Jakuba Pětiokého, MBA, DiS. :

„Zvláště v této době, kdy je omezena dostupná rehabilitace z důvodu zákazu pohybu, se snažíme přijít s řešením, které by umožnilo překonat bariéru izolace v domácím prostředí a taktéž časovou a místní nedostupnost specializované rehabilitace. Navrhujeme osvědčené řešení formou Distanční Terapie a Telerehabilitace, které sami připravujeme a rozvíjíme ve Virtuální Ambulanci Distanční Terapie. V nedávné historii před digitální érou byla tato forma terapie provozována prostřednictvím dopisů a následně telefonických rozhovorů. Díky rozvoji digitálních technologií nyní můžeme používat moderní formy Distanční Terapie a Telerehabilitace pomocí vzdálených monitorovacích a terapeutických zařízení, senzorů, počítačových programů a videohovorů. Cílem Distanční Terapie a Telerehabilitace je umožnit přístup k terapii všem pacientům, aby nikdo nemusel zůstat přede dveřmi zdravotnického zařízení.“

Informace ke Skupinové a Individuální Distanční terapii a Telerehabilitaci najdete v sekci PRO PACIENTY

Distanční Terapie, Telerehabilitace

V rámci projektu Virtuální Ambulance Distanční Terapie (VA-DT), která u RÚ Kladruby probíhá
od ledna 2019, nabízíme pacientům ve vlastním sociálním prostředí rozšířenou
Distanční Terapii a vzdálený rehabilitační Telemonitoring.

Nově zavádíme službu online Telerehabilitace.