Individuální cvičení a konzultace Fyzioterapie, Ergoterapie, Logopedie, Psychologie

Fyzioterapie, Ergoterapie

  • Terapie je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku na vozíčku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku).

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí. Vytvořte si kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

individuální konzultace, vyšetření a dohled při domácí terapii. Screening a poradenství, jak zvládat specifické situace v domácím prostředí.

Logopedie

  • Terapie je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku s potížemi s mluvením (motorická porucha řeči – dysartrie, porucha produkce a porozumění řeči – afázie) a s polykáním (dysfagie).

Doporučení:

cvičte v klidném, tichém prostředí bez rušivých elementů. K terapii je zapotřebí PC nebo notebook s webkamerou, případně také tablet. Cvičení je možné provádět v polosedu na lůžku, na vozíku nebo na židli u stolu, je však potřeba mít notebook nebo tablet v dosahu. Máte-li potíže s ovládáním počítače, se čtením nebo psaním, požádejte někoho z rodiny o pomoc s přihlášením do systému.

Cíl terapie:

individuální konzultace, poradenství, jak komunikovat s jedincem s poruchou řeči, návrh domácí terapie a instruktáž, dohled při domácí terapii. V oblasti poruch polykání individuální konzultace, dohled na správnost prováděných cvičení. Neprovádí se diagnostika dysfagie ani změna dietních doporučení.

Registrace do programu:

Informace pro partnery, firmy a vývojáře:

Pro podporu Distanční Terapie a Telerehabilitace vítáme vstup firem, které tento projekt chtějí s námi podpořit a rozvíjet.