Asistenční služba vzdálené pomoci Protectu

  • Protectu je 24-hodinová služba vzdálené pomoci pro osoby, které se mohou ocitnout v život ohrožující situaci nebo v nouzovém stavu, kdy si nedokážou pomoci samy. Je vhodná pro seniory a pro osoby se zdravotními nebo pohybovými problémy.
  • Prostřednictvím chytrého zařízení, které uživatel nosí u sebe, je v nepřetržitém kontaktu s týmem asistentů připraveným pomoci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Díky včasnému přivolání pomoci je možné předcházet komplikacím, například dehydrataci a podchlazení v případě pádu osob se sníženou pohyblivostí.
  • Služba je přínosná také při samostatném provádění zadané terapie v domácím prostředí bez přímé účasti terapeuta nebo rodinného příslušníka, který by mohl v případě potřeby pacientovi pomoci.

Doporučení:

Uživatel asistenční služby Protectu u sebe v průběhu samostatných domácích terapií i běžných denních činností nosí malé chytré zařízení Protectu (www.protectu.cz) s jednoduchým způsobem ovládání. Ocitne-li se uživatel v nouzové situaci, stiskne tlačítko SOS tlačítko na chytrém zařízení, čímž vyšle nouzový signál do asistenčního centra. V případě, že uživatel si není schopen přivolat pomoc sám, zařízení dokáže díky pokročilým funkcím samo rozpoznat, že se uživatel ocitl v ohrožujícím stavu. Po obdržení nouzového signálu proběhne automatické určení polohy uživatele a do 1 minuty se s uživatelem spojí vyškolený asistent. Rozhovor mezi uživatelem a asistentem probíhá přímo prostřednictvím chytrého zařízení, ze kterého vyslal nouzový signál, k provozu tedy není zapotřebí žádné další zařízení. Díky tomu, že je asistent na řešení krizových situací vyškolený, disponuje informacemi o zdravotním stavu uživatele, zná jeho polohu a má všechny potřebné kontakty, dokáže vzniklou situaci rychle a efektivně řešit a nabídnout adekvátní pomoc. Doporučujeme mít chytré zařízení vždy při sobě, pokud samostatně vykonáváte náročnější cvičení nebo aktivity, při kterých je riziko pádu.

Cíl asistenční služby:

Zvýšení bezpečí, získání jistoty při vykonávání samostatné domácí terapie, včasná pomoc v krizových situacích 24 hodin denně.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.