Skupina získané poškození mozku – sedící

  • Skupina je vhodná pro pacienty se získaným poškozením mozku na vozíčku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku) a neurogenerativním poškození mozku (Parkinsonova nemoc, Roztroušená skleróza) a pro pacienty se zhoršenou stabilitou stoje a rizikem pádu.
  • Při cvičení je výrazně doporučena přítomnost rodinného příslušníka jako dohled a pro dopomoc při cvičení.
  • Není určena pro pacienty s dobrou stabilitou stoje.

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí, bez průvanu, na pevné židli, pevné posteli, pod dohledem rodinného příslušníka. Vytvořte kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

prevence kompenzačních mechanismů, podpora obnovení pohybové koordinace a funkce končetin, prevence svalové dysbalance, uvědomění si vlastní postury, zlepšení stability sedu a stoje, zlepšení posturální stability, tromboembolická prevence, edukace autokorektivních cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.