Skupina respirační fyzioterapie

  • Skupina je vhodná pro pacienty s omezenou plicní kapacitou a po onemocnění plic. Do této skupiny mohou být zařazení pacienti po míšním poranění, pacienti se získaným poškozením mozku (stavy po mozkové mrtvici, traumatickém poškození mozku, onkochirurgických operací mozku) a neurogenerativním poškození mozku (Parkinsonova nemoc, Roztroušená skleróza), pacienti po prodělané pneumonii, s respirační nedostatečností a poruchou vykašlávání.
  • Při cvičení je vhodná dopomoc rodinného příslušníka pro tzv. asistované dýchání a dopomoc s lokalizovaným dýcháním a s podporou výdechu.

Doporučení:

cvičte v klidném a Vám příjemném prostředí, bez průvanu, na pevné židli, pevné posteli. Vytvořte kolem sebe dostatečný bezpečný prostor, abyste se při cvičení neohrozili a mohli jste cviky provádět v plném rozsahu. Udělejte si na cvičení dostatek času, abyste cvičili v psychické pohodě. Pro oporu používejte pouze pevné stabilní prvky v domácnosti (futro dveří, zeď, masivní těžký pevný nábytek, pevné zábradlí).

Cíl terapie:

prevence kompenzačních dechových mechanismů, podpora nádechové a výdechové kapacity plic, zlepšení efektivity dýchání, nácvik a podpora lokalizovaného dýchání, podpora vykašlávání a evakuace hlenu z plic, uvědomění si vlastní postury, edukace autokorektivních cvičení.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz.