Psychologie

Psychologická distanční péče je poskytována také formou individuálních sezení s psychologem ve frekvenci 1x týdně 30 minut. Tato intervence je zacílena na trénink kognitivních funkcí (paměť, pozornost, řečové schopnosti, myšlení), také na nácvik kompenzačních strategií pro zvládání běžných denních aktivit. Součástí psychologické distanční péče je také poradenství, podpůrné psychologické rozhovory a relaxace.

Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaši zpětnou vazbu. Psát můžete na komentar@rehabilitace.cz