Partneři

Vítáme vstup firem, které by s námi chtěly tento projekt podpořit a pomoci ho rozvíjet.

ARTAK, Česká asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky, z.s.

Asociace sdružuje interprofesní odborníky v rehabilitaci, lékařství, sociální asistenční péči, vědy, techniky, inženýrských profesí a ostatní zájemce o oblast rehabilitační robotiky, lékařství, telemedicíny, kybernetiky, distanční terapie, asistivní technologie a vzdálené terapie. Posláním Asociace je šíření a prosazování aplikace robotiky, telemedicíny a kybernetiky pro oblast rehabilitace, lékařství a asistivních technologií v klinické, domácí a komunitní péči, mezi odbornou i laickou veřejností a dalšími odbornými spolky. Asociace se věnuje zlepšení porozumění lidským, sociálním, organizačním, technologickým a udržitelným aspektům dočasně nebo trvale zdravotně znevýhodněné populace a jejich vzájemné závislosti a interakci ve společnosti.

Navštívit stránky

Sekce Telemedicíny České společnosti lékařské fyziky při ČLS JEP

Posláním sekce Telemedicíny je podpora vývoje nových telemedicínských řešení, jejich zavádění do klinické praxe, odborná osvěta a zajištění komunikace mezi vědeckými a klinickými pracovišti. Tyto a další aktivity sekce vedou ke vzniku jednotných standardizovaných metodik založených na principech evidence based medicine, potřebných pro zajištění kvality telemedicínských služeb.

Navštívit stránky

Centrum pro eHealth a telemedicínu Děkanátu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (CET)

CET je vědecké pracoviště zaměřené na realizaci komplexních telemedicínských řešení, která nacházejí uplatnění v široké klinické praxi. Umožňuje realizaci vlastního výzkumného programu s navazující interdisciplinární výukou studentů 1.LF UK a FBMI ČVUT v Praze ve spolupráci s prestižními klinickými pracovišti.

Navštívit stránky

HomeBalance s.r.o., spin-off firma Univerzity Karlovy

Cílem HomeBalance s.r.o. – spin-off firmy Univerzity Karlovy, je poskytování komplexní telerehabilitace. Společnost nabízí technická řešení na míru pro různé typy zařízení zdravotnických a sociálních služeb i podporu individuálních pacientů. Systém Homebalance byl vyvinut interdisciplinárním týmem v Centru podpory aplikačních výstupů a spin-off firem na 1. LF UK v Kladně ve spolupráci se Společným pracovištěm biomedicínského inženýrství FBMI a 1. LF, lékaři a fyzioterapeuty. Realizační tým se zabývá také výrobou dalších pomůcek a programů pro podporu moderní neurorehabilitace, včetně volně dostupných jednoduchých aplikací pro trénink paměti a relaxaci.

Navštívit stránky

Mobilní asistenční systémy, s.r.o. (MOBAS)

Společnost věnující se provozu asistenčních služeb, které potřebným pomáhají žít plnohodnotný život a překonávat nepředvídatelné, život ohrožující situace, ve kterých si nedokážou sami pomoci. Posláním společnosti je poskytovat lidem s potřebami asistence takové řešení, které je nebude nijak omezovat a zároveň sníží náklady na tuto asistenci. MOBAS je poskytovatelem asistenční služby vzdálené pomoci Protectu. Výzkumný tým společného pracoviště FBMI ČVUT a 1.LF UK na Albertově se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem řešení pro e-Health a telemedicínu.

Navštívit stránky

Lázně Bělohrad a.s.

Rehabilitační ústav je součástí společnosti Lázně Bělohrad a.s. V rámci terapeutické péče vyžíváme moderní přístroje, poskytujeme širokou škálu procedur a pracujeme s různými rehabilitačními metodami.

Navštívit stránky

MUDr. Jan Farda
Ordinace na náměstí – neurologická ambulance

Neurolog, telemedicínský partner projektu distancni-terapie.cz a odborný partner pro telemedicínu České asociace robotiky, telemedicíny a kybernetiky ARTAK.

Navštívit stránky